Følg

KeyPublisher 7.2 lansert

Alle med KeyPublisher oppdateres fortløpende til KeyPublisher 7.2

Lanseringen inneholder b.l.a:

- Feature: Sanntidsstrømmer
- Feature: Malsider
- Feature: Integrert JavaScript-bibliotek inkludering
- Feature: Hurtigbuffer i elementene Artikkelliste, Mal og RSS Feed
- Feature: Facebook Connect-integrasjon
- Bibliotek: TinyMCE 3.3.1
- Interceptor: Rating
- Interceptor: Godkjent kommentar
- Mal: customer.email, customer.officialcustomerid, customer.contactname, customer.name i ordremaler
- Mal: date.mktime i alle maler
- Mal: Tag [event.occurencenumber] i kalendermal
- Mal: Tag [request.domainpath]
- Mal: Tag [products.categoryid] i produktmal. Henter categoryid produktsamlingen viser fra
- Mal: Tag [product.category.isproductincategory(categoryid)?] i produktmal. Sjekker om produktet har tilhørighet til gitt categoryid
- Mal: Tag [article.ispublished?] i artikkelmal. Sjekk om artikkelen er publisert
- Mal: Tag [user.username(userid)], [user.name(userid)]
- Mal: Tag [product.variants.printvariantsjson] i produktmal. Skriver ut varianter med koblinger mellom option 1 og 2 i JSON
- Mal: Tag [campaign.getcurrentcampaignid] for å hente ut kampanjeid for bruker. Returnerer 0 viss ikke satt
- Mal: Tag [urlcomment.id] i kommentarmaler
- Optimalisering: Forbedret Ny side/Legg til
- Optimalisering: Mulig å avgrense artikler i Artikkelliste mht allerede viste artikler og publisert tidspunkt
- Optimalisering: Uthenting av skjemasvar i kvitteringsmal nå mulig med ID i tillegg til feltnavn
- Optimalisering: Kalender: Hendelser som går over flere dager blir nå vist hver dag
- Optimalisering: Skjema modul har nå støtte for utskrift av tagger i emne, og inkludering av skjema respons i e-post kvittering
- Optimalisering: Print css inkluderes ikke dersom det er KeyMailer
- Optimalisering: Støtte for ny utviklerdomener med separat kildekode
- Optimalisering: Overskrift på utvalgte artikler modul
- Optimalisering: Avpublisering av artikler i batch

I tillegg til denne listen, kommer selvfølgelig feilretting.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk