1

Lettere tilgang til dine filer gjennom WebDav!

Kanskje den mest undervurderte funksjonen i KeyPublisher er WebDav. I korte trekk er dette muligheten til å se alt design, filer, maler m.m i utforskeren på din egen maskin. 

Hvordan brukes WebDav?

Tast inn nettadressen din etterfulgt av /webdav. For Keyteq blir dette http://keyteq.no/webdav

Tast inn ditt vanlige brukernavn og passord som du bruker for å logge inn i KeyPublisher, og vips har du tilgang til alle filene til nettsiden din.

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.