0

Artikkelvisning

 

For å kunne vise eller legge til ny artikkel på en side, må du først legge til en artikkelliste. Denne legger du til ved å velge Legg til element fra verktøylinjen når du står på Rediger.

Hvis du bare vil vise én artikkel på siden, må du endre visningensmalen til artikkellisten. Klikk på Endre i menyen som kommer opp når du tar musen over blyanten. Da kan du endre egenskapene og visningsmalen til artikkellisten.

artikkel19.jpg

 

I dette eksempelet har vi valgt en visningsmal som heter Standard Artikkel. En nettside har ofte flere visningsmaler som viser én artikkel på en side, og disse malene er forhåndsdefinerte av utviklerne.

Ny artikkel

Det er to måter å legge en artikkel til en artikkelliste på. Du kan legge til en artikkel i blyantmenyen, og du kan legge til en artikkel inne i egenskapene til artikkellisten.
Egenskapene til en artikkel er delt inn i 3: Artikkel, Tilhørighet og Avansert.
1 Artikkel
Under Artikkel kan du sette skrevet tidspunkt, artikkeltype, overskrift, ingress, brødtekst og andre attributter. Artikkeltypen bestemmer hvilke attributter en artikkel har.
nyartikkel1.jpg
2 Tilhørighet
Under Tilhørighet kan du velge flere Sidetilhørigheter på artikkelen. Den vil da vises på alle sidene som blir lagt til her.
I KeyPublisher er det lagt til rette for at innhold skal kunne optimaliseres for søkemoterer. Derfor kan du legge inn nøkkelord for alle artikler.
Du kan også tilknytte relaterte artikler til artikkelen.
tilhorighet1.jpg
3 Avansert
Under Avansert kan du endre visningsmalen og hvilken side artikkelen vises på. Du kan også styre publiseringstiden ved å sette en fra- og til-dato når artikkelen skal vises på siden.
avansert1.jpg

 

 

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.