0

Artikkelliste

 

Artikkelfunksjonen i KeyPublisher gjør det enkelt å organisere innholdet på nettsiden. Artiklene samles i et arkiv, slik at du alltid kan finne dem igjen, selv om du har fjernet dem fra en side.

Legg til artikkel

For å kunne vise eller legge til ny artikkel på en side, må du først legge til en artikkelliste. Denne legger du til ved å velge Legg til element fra verktøylinjen når du står på Rediger. Trykk på blyanten, som indikerer innhold som kan redigeres. Da får du opp menyen, som vist under.
artikkel1.png

Endre

 

Ved å klikke Endre, får du opp et vindu hvor du kan endre egenskapene til artikkellisten.

Utvalg – Vis artikler fra side
Velg hvilken side artikkellisten skal hente artiklene fra.
Vis artikler fra undersider
Artikkellisten kan også hente artikler fra undersiden(e) til den valgte siden.
Vis kun artikler av typen
Brukes i samsvar med artikkeltypen, når man har veldig mange forskjellige typer artikler på et nettsted.
Hopp over de første artiklene
Ved en sortering som f.eks "Nyeste først", kan det være nyttig å hoppe over de første 5 artiklene
om man for eksempel har et arkiv som skal vise eldre artikler.
artikkelliste3.jpg
Begrens antall artikler pr. side
Begrensning av hvor mange artikler som skal vises i listevisning.
Visning – Visningsmal
Visningsmalen styrer visningen av artiklene. Skal f.eks. 5 artikler vises med èn eller to i bredden? Dette er det visningsmalen som styrer.
Sortering
Sorteringen styrer i hvilken rekkefølge artiklene skal vises. Ved Egendefinert sortering, 
kan man trykke på steg 2 i toppen (Artikler) og deretter dra og slippe artiklene i ønsket rekkefølge.
2 Artikler
På steg 2, Artikler, kan du legge til, fjerne eller endre artikler.
Trykk Lagre & lukk øverst for å iverksette endringene.

Endre artikkel

Når du holder musen over Endre artikler, listes de artiklene som har tilhørighet til listen, opp. Ved å klikke på en av artiklene, kommer du direkte inn i redigeringsmodus til den artikkelen.

Angre endring

Hvis du har lagret en endring av artikkellisten og angrer, kan du klikke Angre endring. Du vil da hente tilbake den forrige versjonen.

Flytt

I KeyPublisher kan du flytte elementene rundt på siden. Da velger du Flytt, drar det elementet du vil flytte til der du vil ha det, og slipper. Klikk Lagre for å lagre flyttingen.

Skjermbilde_2009-11-23_kl_2241351.png

 

Slett

Velg Slett hvis du vil slette artikkellisten fra siden.

Flere valg

Menyen har en snarvei til det tekniske malverket. Dette er til stor hjelp for utviklerne våre, men er ikke ment for vanlige brukere som håndterer innhold.

 

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.