0

Hva er KeySMS web?

KeySMS web er en webbasert løsning for håndtering inngående og utgående SMS mm. Siden applikasjonen er webbasert krever den ingen installasjon på egen pc. Både KeySMS API og KeySMS web bruker samme innlogging. Har man tilgang til KeySMS API har man også tilgang til KeySMS web.

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.