0

Hvor lange meldinger kan man sende?

Man kan sende meldinger på inntil 1124 tegn (8 delmeldinger). Hvis meldingene er over 160 tegn deles de opp i delmeldinger på inntil 153 tegn (- spesialtegn.) Det garanteres dog ikke for hvordan dette håndteres på mottakers mobil. Hver delmelding belastes kostnadsmessig som en ordinær SMS.

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.