0

Logget inn i KeyMailer - Hva nå? Startsiden!

Når du logger inn i KeyMailer, kommer du til startsiden. Her vises en oversikt over dine siste kampanjer. Disse deles inn i Recent Drafts og Recently Sent Campaign Reports.

Hvis du ikke har opprettet en kampanje, får du opp et valg om å opprette din første kampanje.

startsiden22.png

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.