0

Importer og forhåndsvis

Velg format

Velg hvilket format du vil sende kampanje i:

namecampaign5.jpeg

HTML and plain text

Velg hvordan du vil importere kampanjen.

velg-format4.png

Klikk Next for å gå videre

Enter the location of the compaign content on the web

Skriv eller lim inn nettadressen og klikk på Get my campaign.

importcampaign41.png

Import your compaign content from your computer/network

Bla først gjennom for å hente html-siden din, og bla så gjennom i feltet nedenfor for å hente bildefiler til kampanjen. Klikk på Get my campaign når du er ferdig.

importfromcomputer1.png

Da er forhåpentligvis kampanjen din importert til KeyMailer. Klikk på Preview your campaign for å se en forhåndsvisning i HTML. Gå videre hvis du er fornøyd med visningen. Hvis ikke kan du velge å importere kampanjen på ny.

approvecontent21.jpg

Når du går videre, får du opp et snapshot med teknisk informasjon om kampanjen din. Her kan du endre, oppdatere og forhåndsvise kampanjen. Ser alt bra ut, går du videre ved å klikke på Define recipients.

snapshot21.jpg

Plain text only

Skriv eller lim inn tekst i boksen:

plain-text-only1.png

Klikk på Define recipients for å gå videre

Use one of my templates

Skriv inn tittel og innhold ved å klikke på blyanten.

use-one-of-my-templates1.jpg

Gå til Preview e-mail for å se en forhåndsvisning av kampanjen. Klikk så Define recipients for å gå videre. 

Legg til mottakere

Du kan velge om du vil legge til mottakere manuelt eller fra en eksisterende liste.

{mangler bilde}

Snapshot av kampanjen

snapshot-av-kampanjen1.jpg

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.