0

Hva gjør jeg hvis legal-c ikke lenger jobber i organisasjonen?

vis domenets juridiske kontaktperson (legal-c) ikke lenger jobber i bedriften eller har interesser i organisasjonen, må det oppføres en ny juridisk kontaktperson.

Ny juridisk kontaktperson må være ansatt i eller direkte involvert i organisasjonen som søker. Godkjent dokumentasjon på dette kan være:

- kopi av firmaattest fra Brønnøysund
- kopi av rettsbok fra skifteretten (ved konkurs)
- kopi av kunngjøring fra Brønnøysundregistrene (ved avvikling eller lignende)
- kopi fra skifteattest fra lensmannskontor eller lignende (ved dødsfall i enkeltpersonforetak)

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.