1

E-postoppsett til Mail OS X

Mail er det innebygde e-postprogrammet som følger med i Mac OS X

Ved første gangs bruk av programmet vil veiviseren for oppsett av e-postkonto starte automatisk. Veiviseren viser deg det du trenger å gjøre steg for steg. Du kan når som helst avbryte veiviseren ved å klikke "Avbryt", og starte på nytt senere. Underveis kan du gå ett steg tilbake ved å klikke "Tilbake".

Det første du trenger er brukernavn og passord for kontoen, som du får fra Keyteq.

Start programmet Mail. Ikonet ligger i docken (menylinjen nederst på skjermen):
OSXMail01.png

I menylinjen øverst velger du "Arkiv" og der etter "Legg til konto…".
Bilde1-1.png

Et nytt vindu vil dukke opp ("Legg til konto").

Fyll inn følgende info:
Bilde3-1.png
Klikk der etter på "Fortsett". 

Et nytt vindu vil dukke opp ("Tjener for innkommende e-post").

Klikk i feltet til høyre for "Kontotype:" og velg IMAP
Beskrivelse: Er kun et beskrivende navn for dine mottaks innstillinger.
Innkommende e-posttjener: Her skriver du inn mail.keyteq.no
Brukernavn: Skriv inn din e-postadresse.
Passord: Skriv inn ditt passord.
Bilde4-2.png
Klikk der etter på "Fortsett".

Et nytt vindu vil dukke opp ("Tjener for utgående e-post")

Beskrivelse: Er kun et beskrivende navn for dine utgående innstillinger
Utgående e-posttjener: Her skriver du inn mail.keyteq.no
Bruk kun denne tjeneren: Sett en hake i boksen.
Bruk godkjenning: Sett en hake i denn boksen
Brukernavn: Skriv inn din e-postadresse.
Passord: Skriv inn ditt passord
Bilde5-2.png
Klikk der etter på "Fortsett"

Du vil nå se et vindu med alle opplysninger som du har lagt inn. Sjekk at alle opplysningene stemmer.
Bilde6-2.png
Klikk der etter på "Opprett".

Nå gjenstår det å sette noen innstillinger for utgående post.

I menylinjen øverst velger du "Mail" og der etter "Valg..."
Bilde7-1.png
Et nytt vindu vil dukke opp, med en oversikt over alle dine e-postkontoer som du har lagt inn. Bildet (under) vil kunne avvik noe, ut i fra hvor mange e-postkontoer som er lagt inn fra før, men fremgangsmåten er den samme.

Klikk på kontoen som du nettop opprettet. Den som har IMAP i navnet. I vårt tilfelle har vi bare opprettet én konto.
Bilde8-1.png 
Klikk på feltet til høyre for "Utgående e-posttjener (SMTP):", og du vil få opp en del valg. Klikk på "Rediger tjenerliste...".
Bilde9-1.png
Et nytt vindu vil dukke opp.

Merk den kontoen som du opprettet (i vårt tilfelle er dette .Mac-konto som er listet under "Beskrivelse")
Klikk på "Avansert"
Tjenerport:
 2525 (viktig at denne er satt til 2525, ellers vil du ikke kunne sende ut mail.
Fjern eventuelle haker i boksen "Bruk Secure Sockets Layer (SSL)"

Bilde10-1.png
Klikk "OK"

Du er nå Ferdig med å sette opp din e-postleser, og kan nå både motta og sende e-post.

Lykke til!

0 kommentarer

Logg på for å legge inn en kommentar.