Før en samtale har startet

Her vil det bli beskrevet hvordan du kan skreddersy KeyChat før dialogen med kunden har startet.